Zgodnie z art. 27 ust. 5 Ustawy o Broni i Amunicji PZŁ i zarządy stowarzyszeń strzeleckich, są obowiązane do corocznego składania właściwym organom Policji aktualnych wykazów członków uprawiających łowiectwo lub strzelectwo, z użyciem własnej broni palnej oraz do powiadamiania tych organów o wykluczeniu wymienionych członków tych organizacji. W związku z powyższym, w celu sporządzenia odpowiedniego wykazu, prosimy wszystkich członków KS Glauberyt, posiadających broń prywatną, o uzupełnienie poniższego formularza.