Patent i Licencja PZSS


W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi procedury przyznawania Patentu i Licencji Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego, KS Glauberyt przypomina, iż Patent/Licencja Zawodnicza przyznawana jest na wniosek zainteresowanego, na podstawie Regulaminu przyznawania i pozbawiania patentów/licencji zawodniczych uprawniających do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach wchodzących w skład sportu strzeleckiego. Pełny tekst regulaminu znajduje się na stronie internetowej PZSS.

Polski Związek Strzelectwa Sportowego przyznaje patenty/licencje m.in. osobom stowarzyszonym w klubie posiadającym licencję klubową PZSS. (np. KS Glauberyt)

PZSS przyznaje licencję na rok kalendarzowy. Za wydanie Licencji PZSS pobiera opłatę określoną przez Zarząd PZSS w drodze uchwały.

Patent Strzelecki PZSS

Postępowanie w sprawie przyznania patentu PZSS wszczyna się na wniosek złożony przez osobę ubiegającą się, która jest członkiem klubu sportowego (minimum 3 miesiące) posiadającego licencję klubową PZSS, ukończyła kurs przedpatentowy oraz posiada zaświadczenie lekarza medycyny sportowej o stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczne uczestnictwo we współzawodnictwie w sporcie strzeleckim.

 • Wniosek, składa się za pośrednictwem Portalu PZSS.
 • Płatność za egzamin, egzamin poprawkowy/rozszerzający, jest dokonywana za pośrednictwem Portalu PZSS.
 • Zdjęcie zawodnika w wersji cyfrowej powinno być załączone z poziomu Portalu PZSS przed wygenerowaniem wniosku przystąpienia do egzaminu.
 • Po zdanym egzaminie Patent Strzelecki PZSS w wersji PDF będzie do pobrania z konta zawodnika w Portalu PZSS.

Licencja PZSS

Postępowanie w sprawie przyznania po raz pierwszy licencji zawodniczej PZSS wszczyna się na wniosek złożony przez osobę ubiegającą się, która posiada patent strzelecki, jest członkiem klubu sportowego posiadającego licencję klubową PZSS.

 • Wniosek, składa się do Komisji Licencyjnej za pośrednictwem Portalu PZSS.
 • Płatność z tytułu: Wydania Licencji PZSS, w kwocie 70 zł dokonujemy na konto:

18 1600 1462 1019 6504 3000 0002

Klub Strzelecki Glauberyt
Żabice 17
59-140 Żabice

w tytule przelewu należy podać: Imię Nazwisko - wydanie pierwszej Licencji PZSS

 • Zdjęcie zawodnika w wersji cyfrowej powinno być załączone z poziomu Portalu PZSS przed wygenerowaniem wniosku o wydanie licencji.
 • Licencja PZSS w wersji PDF będzie do pobrania z konta zawodnika w Portalu PZSS.

Postępowanie w sprawie przedłużenia licencji wszczyna się na wniosek złożony przez osobę ubiegającą się, która posiada licencję zawodniczą PZSS w roku poprzedzającym, jest członkiem klubu sportowego posiadającego licencję klubową PZSS, udokumentuje udział we współzawodnictwie sportowym w roku poprzednim w każdej z uprawianych dyscyplin strzelectwa sportowego:

   a. w konkurencjach ujętych w wykazie PZSS,
   b. w zawodach przeprowadzonych w roku poprzednim,
   c. w zawodach zamieszczonych w kalendarzu imprez PZSS lub WZSS,
   d. w zawodach, na których był obecny obserwator wojewódzkiego ZSS lub PZSS.

 • Wniosek, składa się do Komisji Licencyjnej za pośrednictwem Portalu PZSS i dodatkowo w wersji papierowej, wraz z komunikatami z zawodów, do klubu macierzystego.
 • Płatność z tytułu: Przedłużenia Licencji PZSS, w kwocie 70 zł dokonujemy na konto:

18 1600 1462 1019 6504 3000 0002

Klub Strzelecki Glauberyt
Żabice 17
59-140 Żabice

w tytule przelewu należy podać: Imię Nazwisko, Nr Licencji PZSS

 • Licencja PZSS w wersji PDF będzie do pobrania z konta zawodnika w Portalu PZSS.


W przypadku braku udokumentowania udziału we współzawodnictwie sportowym w roku poprzedzającym, warunkiem przedłużenia ważności licencji jest zaliczenie egzaminu praktycznego w każdej dyscyplinie zaznaczonej przez wnioskodawcę przed klubową komisją egzaminacyjną. Opłaty za egzamin zgodnie z cennikiem PZSS.


W razie problemów z zalogowaniem się do Portalu PZSS proszę o kontakt: Marcin Nowak


Related Articles

Skontaktuj się z nami

Możesz skontaktować się z nami:
mailowo: kontakt@ksglauberyt.pl
lub telefonicznie.
 

Nasz adres

Klub Strzelecki Glauberyt
Żabice 17
59-140 Żabice
NIP 6922506366, REG. 022339164
Licencja PZSS: LK-1222/2024

Dołącz do nas

Jeżeli jesteś zainteresowany/a i chcesz wstąpić w szeregi Klubowiczów to zapoznaj się z FAQ oraz warunkami przyjęcia, wypełnij deklarację członkowską i przyjdź na najbliższe spotkanie.


WYPEŁNIJ DEKLARACJĘ CZŁONKOWSKĄ

Wesprzyj nas

Jeżeli chciałbyś wspomóc nasz Klub Strzelecki, możesz to zrobić dokonując wpłaty na nasze konto:

44 2030 0045 1110 0000 0329 1590

w tytule wpisując: NA CELE STATUTOWE

WSZYSTKIE WPŁATY MILE WIDZIANE

Free Joomla! templates by Engine Templates