Skrót warunków przyjęcia:

• wypełnienie deklaracji członkowskiej,
• wpłata składki członkowskiej + wpisowe,
• zaliczenie stażu kandydackiego, obejmującego m.in. szkolenie z:
   • przepisów bezpieczeństwa w strzelectwie sportowym,
   • wybranych zagadnień z Ustawy o Broni i Amunicji,
   • podstaw posługiwania się bronią palną,
   • wybranych zagadnień dotyczących rodzajów broni oraz stosowanej do niej amunicji oraz z zakresu budowy, zasady działania i konserwacji broni strzeleckiej.

Z szkolenia zwolnione są osoby posiadające uprawnienia strzeleckie (Patent, Licencja Zawodnicza PZSS, Uprawnienia Instruktorskie, itp.)


Składkę członkowską i wpisowe wpłacamy na konto klubu w terminie do miesiąca od wypełnienia deklaracji członkowskiej (dla nowo przyjętych członków) lub do końca marca dla przedłużających członkostwo.

Roczna składka członkowska wynosi: 300 zł
Zniżka 50% przysługuje policjantom oraz osobom do 21 roku życia.

W przypadku zapisu w czasie roku kalendarzowego przyjmujemy płatności:
 - jeśli zapis następuje w miesiącach od stycznia do czerwca: 300 zł
 - jeśli zapis następuje w miesiącach od lipca do grudnia: 150 zł

Wpisowe wynosi: 100 zł
 - 100 zł - dla nowych członków,
 - 200 zł - dla osób powracających do klubu po wykreśleniu z listy członków.

 Osoba powracająca może być zwolniona z wpisowego po wcześniejszym złożeniu wniosku z uzasadnieniem do Zarządu Klubu i pozytywnym jego rozpatrzeniu.

Dane do przelewu:

Klub Strzelecki Glauberyt
Żabice 17
59-140 Żabice

44 2030 0045 1110 0000 0329 1590

w tytule wpisując: Składka za rok 202X

 

Szczegółowy regulamin przyjmowania nowych członków