Klub Strzelecki Glauberyt działa zgodnie z ustawą Prawo o stowarzyszeniach, ustawą o kulturze fizycznej oraz zgodnie ze statutem i regulaminami Klubu.

Władzami Klubu są:
   • Walne Zebranie Członków Klubu,
   • Zarząd,
   • Komisja Rewizyjna.

Najwyższą Władzą KS Glauberyt jest Walne Zebranie Członków Klubu. Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze zwoływane jest co roku przez Zarząd Klubu.
Władzą Klubu między Walnymi Zebraniami jest Zarząd Klubu.
Komisja Rewizyjna wybierana jest przez Walne Zebranie do kontroli działalności Klubu.

Aktualny skład Zarządu Klubu Strzeleckiego Glauberyt

Krzysztof Pańszczyk

Krzysztof Pańszczyk
PREZES ZARZĄDU

533 017 989

Facebook

Adam Łukaszczyk

Adam Łukaszczyk
V-CE PREZES ZARZĄDU

502 753 715

Facebook

Marcin Nowak

Marcin Nowak
SEKRETARZ

508 370 614

Facebook

Ewelina Krajewska

Marcela Ewelina Krajewska
SKARBNIK

668 269 114