Wypełniając poniższy formularz, oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku, o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zmianami), w celu prowadzenia procesu rekrutacji do Klubu Strzeleckiego Glauberyt.

Administratorem danych osobowych jest:
Klub Strzelecki Glauberyt
Żabice 17
59-140 Żabice

Aktualizacja Deklaracji Członkowskiej:

W związku z koniecznością aktualizacji danych Członków Klubu w Portalu PZSS oraz ze względu na wprowadzenie legitymacji klubowych, Zarząd Klubu zwraca się z uprzejmą prośbą o aktualizowanie Deklaracji Członkowskiej.

Wypełnienie deklaracji członkowskiej, bądź jej zignorowanie, pociąga za sobą jeden z kilku możliwych scenariuszy:

1. Członkowie Klubu, którzy mają uregulowane zobowiązania wobec Klubu i wypełnią Deklarację Członkowską, otrzymają legitymacje klubowe i będą posiadać wszystkie prawa i przywileje należne Członkom.

2. Osoby, które nie są członkami Klubu, a wypełnią Deklarację Członkowską, będą traktowane jako Kandydaci i będą podlegały standardowej procedurze przyjęcia do Klubu.

3. Osoby, które w przeszłości były Członkami Klubu i chciałyby kontynuować przygodę ze strzelectwem oraz Członkowie, którzy nie mają uregulowanych zobowiązań wobec Klubu, a zaktualizują Deklarację Członkowską, będą proszeni o uregulowanie zaległości. Termin uregulowania zobowiązań mogą być uzgadniane indywidualnie z Zarządem Klubu. Po uregulowaniu zaległości, osoby takie otrzymają nowe legitymacje klubowe i będą mogły korzystać ze wszystkich praw i przywilejów należnych Członkom Klubu.

4. Członkowie Honorowi, którzy wypełnią Deklarację Członkowską, otrzymają specjalny wzór legitymacji, podkreślający ich dożywotni, szczególny status w strukturach Klubu.

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt mailowy lub poprzez facebooka klubu.