W celu otrzymania ZAŚWIADCZENIA, potwierdzającego przynależność do KS Glauberyt, Członkowie Klubu proszeni są o wypełnienie poniższego formularza. Warunkiem wystawienia zaświadczenia, jest brak zaległości finansowych wobec Klubu. Zaświadczenie jest wysłane listem poleconym na adres z deklaracji. Jeśli ktoś z jakiś względów chce się umówić na inną formę jego odebrania/wysłania to proszę o informację na maila klubu.