Jak zdobyć pozwolenie na broń sportową do celów sportowych – szczegółowy poradnik krok po kroku

Pozwolenie "do celów sportowych" wymaga przynależności do klubu sportowego zrzeszonego w PZSS – Polski Związek Strzelectwa Sportowego. KS Glauberyt jest takim klubem a przynależność do Stowarzyszenia jest ważnym formalno prawnym wymogiem do uzyskania pozwolenia na broń do celów sportowych. Aby mieć pozwolenie „sportowe” trzeba uzyskać tzw. Patent i Licencję PZSS. Aby utrzymać to pozwolenie wymagane jest też regularne uczestnictwo w zawodach (przynajmniej 4 konkurencje dla broni którą wybierzesz jako główną w swojej karierze sportowej i 2 konkurencje w ciagu roku per każdy pozostały rodzaj broni na którą masz pozwolenie sportowe (do wyboru: pistolet, karabin, broń gładkolufowa). Razem jest to 8 konkurencji rocznie w których trzeba brać udział aby móc odnowić Licencję. I tak corocznie.

Plusy:

Pewną zaletą tego pozwolenia jest możliwość przenoszenia przy sobie załadowanej broni. W wypadku pozwolenia kolekcjonerskiego, można ją mieć w kaburze, ale magazynek z amunicją musi być osobno. Co prawda nie ma faktycznego powodu by nosić przy sobie załadowaną broń i jest to w praktyce dosyć uciążliwe, ale warto o tym wiedzieć.

Minusy:

Tak jak w pozwoleniu kolekcjonerskim konieczność zdania egzaminu w celu otrzymania Patentu i Licencji. Egzamin zdaje się przed PZSS a nie przed Policją i kosztuje on 400 zł.  Minusem jest też to, że przyjęło się iż ilość sztuk broni na pozwoleniu sportowym jest związana z aktywnością sportową strzelca w zawodach (a zazwyczaj początkujący strzelec sportowy ma na koncie tylko kilka pierwszych startów w zawodach), takie pozwolenie dostaje się zazwyczaj na początku tylko na 2-3 sztuki broni. Aby zwiększyć ilość na pozwoleniu (kiedy już kupi się pierwszy pistolet i karabinek i wyczerpie miejsca na pozwoleniu), trzeba ponownie wnosić podanie, i uzasadnić je kolejnymi startami – aktywnością sportową.

 

Wszystkie kroki szczegółowo:

KROK 1 – Członkostwo w sportowym klubie strzeleckim.

Zapisz się do Klubu Strzeleckiego Lubin – szybko i wygodnie przez internet. Składka roczna wynosi linkRejestracja jest przez internet. Staramy się ułatwić i przyspieszyć procedurę żebyś mógł jak najszybciej uzyskać pozwolenie i rozpocząć strzelanie ze swojej broni.

KROK 2 – Naucz się strzelać i przygotuj do egzaminu.

Naucz się przepisów i skorzystaj z naszych szkoleń przygotowujących do egzaminu. To raptem 2 wyjścia na strzelnicę i chwila nauki. Koszt to opłata za amunicję. Robimy to po kosztach a ty zdasz egzamin bez problemu. Trening strzelecki jest niezbędny, a przepisy wykujesz sam w domu. Zbiór wiedzy w tym przykładowe pytania na egzamin do ściągnięcia z naszej strony. Mając nasze materiały możesz i powinieneś nauczyć się całości przepisów zdalnie. Jednak zasad bezpiecznego i prawidłowego posługiwania się bronią nie nauczysz się zdalnie. W tym celu należy spędzić na strzelnicy kilka godzin z instruktorem. Jeśli nie możesz skorzystać z naszych szkoleń, popytaj na najbliższej strzelnicy i po prostu poproś o przeszkolenie z zasad bezpiecznego posługiwania się bronią krótką i długą.

KROK 3 – Egzamin na Patent strzelecki PZSS

Patent PZSS
Patent strzelecki jest dokumentem potwierdzającym opanowanie podstawowych umiejętności posługiwania się bronią palną. Zaświadcza także o posiadaniu kompetencji do uprawiania sportów o charakterze strzeleckim. Wydawany jest w 3 dyscyplinach: pistolet, karabin, strzelba gładkolufowa. Patent strzelecki uprawnia do:

 • – Uprawiania strzelectwa w dyscyplinie, w której został wydany.
 • – Ubiegania się o wydanie licencji zawodniczej PZSS uprawniającej do udziału we współzawodnictwie sportowym.
 • 
– Ubiegania się o uzyskanie licencji sędziego strzelectwa.
 • – Ubiegania się o wydanie pozwolenia na broń do celów sportowych, na podstawie Ustawy o broni i amunicji.

Warunkiem uzyskania patentu strzeleckiego jest:

 • 
– ukończenie przez wnioskodawcę 18 tego roku życia;
 • 
– przynależność do klubu zrzeszonego w PZSS minimum od 3 miesięcy;
 • 
– złożenie prawidłowo wypełnionego wniosku o nadanie patentu strzeleckiego;
 • 
– zdanie egzaminu na patent strzelecki.

Jak wygląda egzamin na Patent Strzelecki składa się z części teoretycznej i praktycznej. Część teoretyczna ma formę testu jednokrotnego wyboru (10 pytań) i obejmuje:

 • – przepisy ustawy o broni i amunicji;
 • 
– rozporządzenia dotyczące przechowywania i transportowania broni;
 • – przepisy konkurencji sportowych PZSS,
 • 
– zasady bezpieczeństwa przy posługiwaniu się bronią sportową,
 • 
– budowy, zasad działania i danych technicznych broni sportowej
;
 • – znajomości przepisów kodeksu karnego w zakresie przestępstw związanych z bronią.

Część praktyczna odbywa się na strzelnicy i obejmuje:

 • 
– sprawdzenie przestrzegania regulaminu strzelnicy,
 • – sprawdzenie umiejętności prawidłowego posługiwania się bronią (rozkładania i składania broni, ładowania i rozładowywania oraz zabezpieczania i odbezpieczania, a także postępowania w przypadku jej niesprawności).
 • 
– sprawdzian strzelecki z użyciem broni.

Najważniejszy nacisk kładzie się na bezpieczeństwo. W drugiej kolejności liczy się celność i skupienie (przy strzelaniu do tarczy). Koszt przystąpienia do egzaminu wynosi 400 zł.
 Koszt jest taki sam niezależnie od ilości zdawanych dyscyplin, warto więc za jednym razem podejść do egzaminu we wszystkich kategoriach, t.j. pistolet, karabin oraz strzelba gładkolufowa. Nie ma możliwości późniejszego „rozszerzenia” patentu. Jeżeli będziemy chcieli dodać sobie kolejne dyscypliny, to trzeba będzie ponownie zdać cały egzamin. Za dodatkową opłatą 60zł możecie otrzymać patent w formie „plastikowej karty”. Co do niczego się nie przydaje ale dodaje lansu.

KROK 4 – Licencja

Licencja PZSS
Licencja uprawnia do udziału we współzawodnictwie w sporcie strzeleckim w określonych dyscyplinach. Wydawana jest na rok kalendarzowy i co roku należy ją odnawiać na kolejny rok. Koszt wydania licencji to 50 zł na konto PZSS za wydanie licencji i 20 zł na konto regionalnego PZSS jako opłata administracyjna. Do utrzymania licencji trzeba wyrobić tzw. starty w zawodach. Cztery starty dla dyscypliny wiodącej (najczęściej pistolet),
 po dwa starty w pozostałych dyscyplinach (karabin i strzelba). 
Razem należy wystartować osiem razy, co często da się zrealizować jadąc na jakieś większe zawody dwa razy w ciągu roku. Przykładowo, jeżeli w ciągu roku wystartowałem w konkurencjach:

 • 1. Pistolet sportowy
 • 2. Pistolet centralnego zapłonu
 • 3. Karabin sportowy
 • 4. Strzelba gładkolufowa

Oznacza to, że mam 2 starty w dyscyplinie pistolet, 1 start w dyscyplinie karabin oraz jeden start w dyscyplinie strzelba gładkolufowa. Dwukrotny udział w tego typu zawodach powoduje że mam wystarczającą ilość startów aby przedłużyć licencję. Wniosek na licencję zawodniczą najlepiej jest złożyć zaraz po otrzymaniu patentu strzeleckiego. Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na to, żeby nie wyrabiać licencji pod koniec roku, ponieważ otrzymując licencję np. w listopadzie, możemy nie dać rady wyrobić niezbędnej ilości startów aby ją przedłużyć na rok kolejny.

KROK 5 – Skompletowanie dokumentów (patent i licencja / zaświadczenie z KS Lubin / badania lekarskie)

a) Patent i Licencja PZSS: PZSS działa w miarę sprawnie przy wydawaniu dokumentów, ale będzie trzeba poczekać kilka tygodni na wystawienie patentu i licencji.
b) Zaświadczenie o przynależności do klubu sportowego: otrzymasz zaświadczenie z KS Glauberyt o przynależności do klubu sportowego. 
Zaświadczenie o członkostwie w klubie jest jedną z rzeczy wymienionych w ustawie o broni i amunicji, które wyczerpują „ważne przyczyny posiadania broni”.
c) Zaświadczenie od lekarza i psychologa: idź do lekarza i psychologa. Można swobodnie w internecie wyszukać „badania na pozwolenie na broń” w Twoim mieście. Badania kosztują około 300-400 zł.  Uzyskane dokumenty o przejściu badań lekarskich ważne są tylko 3 miesiące, dlatego nie można tego terminu przeciągnąć i trzeba złożyć podanie o pozwolenie w czasie gdy są ważne. Jeśli nie złożyliśmy wniosku w tym czasie to tracą ważność i należy je powtórzyć.

KROK 6 – Zbieranie startów w zawodach (nieobowiązkowy)

Nie jest to konieczne bo nawet osoba która dopiero rozpoczyna swoją pasję strzelecką jako sportowiec dostanie w 100% pozwolenie na broń. Kwestia tylko na ile sztuk broni. W zależności od województwa. Policja uzależnia ilość jednostek broni, na które wyda pozwolenie, od ilości startów w zawodach lub konkurencji, w jakich się startowało. Im więcej startów i konkurencji, tym więcej jednostek broni można będzie dostać. Przykładowo, pozwolenie na broń sportową do celów sportowych dostaniemy na X+1 jednostek centralnego zapłonu / bocznego zapłonu / gładkolufowej, gdzie X to ilość konkurencji danego typu, w jakich braliśmy udział. 
Konkurencje są różne, np. pistolet sportowy szybki, pistolet sportowy 10 strzałów, pistolet sportowy 20 strzałów itp. To wszystko są różne konkurencje, mimo że na ten sam typ broni. Dlatego też warto dowiedzieć się w swoim Wydziale Postępowań Administracyjnych o to, w jaki sposób określają ilość jednostek broni, na które wydają pozwolenie. Jeżeli ilość zależy od ilości startów lub konkurencji, trzeba po prostu pojeździć na zawody i uzbierać starty i konkurencje.

KROK 7 – Napisz wniosek o wydanie pozwolenia na broń.

Osoby ubiegające się o pozwolenie na broń sportową do celów sportowych muszą przedstawić ważną przyczynę posiadania broni. Za taką ustawa o broni i amunicji wskazuje: udokumentowane członkostwo w stowarzyszeniu o charakterze strzeleckim, posiadanie odpowiednich kwalifikacji sportowych oraz licencji właściwego polskiego związku sportowego. Trzeba to jednak opisać we wniosku, bo to my musimy wykazać istnienie uzasadnionych okoliczności przemawiających za przyznaniem pozwolenia na broń. Jeżeli spełniamy powyższe kryteria i opisaliśmy je we wniosku i jeżeli nie ma żadnych przeciwskazań do wydania nam pozwolenia na broń, Policja MUSI je wydać.
 Może natomiast ograniczyć ilość jednostek broni, na jakie wydaje pozwolenie.
 Jeśli wnioskujemy o 8, to Policja może stwierdzić, że wystarczy nam pozwolenie na 3 jednostki broni. Dlatego warto dokładnie rozpisać ile jednostek chcemy i do jakich konkurencji, żeby nie mieli do czego się przyczepić. Tak przygotowany dokument wyślij (lub zanieś osobiście) do swojego WPA.
 Decyzja zostanie wydana w ciągu 1-2 miesięcy. Warto do wniosku o pozwolenie dopisać prośbę o dopuszczenie do broni „na świadectwo”. Kosztuje 10zł, a możemy wtedy przemieszczać się z bronią pożyczoną od dowolnego klubu lub stowarzyszenia.

Wymagane dokumenty:


 •  1. Wniosek na wydanie pozwolenia na broń palną sportową – wzór znajdziesz tutaj.
 •  2. Kopia patentu strzeleckiego (oryginał do wglądu).
 •  3. Kopia licencji (oryginał do wglądu).
 • 
 4. Oryginał zaświadczenia o przynależności do klubu strzeleckiego.
 • 
 5. Oryginał zaświadczenia lekarskiego lub poświadczona za zgodność kopia
 •  6. Oryginał zaświadczenia psychologicznego lub poświadczona za zgodność kopia
 •  7. Oryginał potwierdzenia wniesienia opłaty skarbowej 242 zł.
 •  8. Dwa zdjęcia w formacie 3cm x 4cm.
 • 
 9. Wykaz startów wydany przez kluby sportowe, w których startowaliśmy w zawodach.
 • 10. Kopia dowodu osobistego.

UWAGA: W przypadku wysyłania dokumentów listem poleconym do WPA Wrocław, należy wysłać potwierdzone notarialnie kopie dokumentów (dowód osobisty).
W przypadku zawiezienie dokumentów osobiście oryginały patentu i licencji zostaną dołączone do składanych dokumentów. Jeśli ktoś będzie ich potrzebował w przyszłości to może napisać pismo do WPA z prośbą o ich zwrot po zakończonym postępowaniu lub wystąpić do PZSS o wystawienie duplikatów.


KROK 8 – Czekaj spokojnie do 2 msc.

Po złożeniu wniosku o pozwolenie na broń, otrzymasz najpierw powiadomienie o rozpoczęciu procedury administracyjnej i wyznaczeniu terminu rozstrzygnięcia. Często od razu „ze względu na skomplikowany charakter sprawy” (taki wybieg by nie musieli się spieszyć) wyznaczane są od razu 2 msc. Do tych dni warto doliczyć też czas kilku dni na przesyłki pocztowe. Poczta działa różnie, ale pocztę z sądu i Policji zazwyczaj dostarcza bez problemu. WPA zleca twojemu dzielnicowemu robotę – musi on zrobić wywiad i wystawić Ci opinię. Więc zadzwoni do Ciebie z prośbą o możliwość odwiedzin. Warto mu pomóc, facet musi zrobić swoją robotę i wystawić papier do WPA. Czasami urzędnik WPA może poprosić cię na formalne przesłuchanie, w trakcie którego zada Ci pytania po co ci pozwolenie (w celach określonych we wniosku czyli do celów sportowych) i będzie przekonywał by zmniejszyć ilość broni na pozwoleniu. Rekomendujemy swobodną rozmowę i zdecydowane obstawanie za tym aby Policja rozstrzygała zgodnie z treścią złożonego wniosku.