Jak zdobyć pozwolenie na broń sportową do celów kolekcjonerskich – szczegółowy poradnik krok po kroku

Pozwolenie "do celów kolekcjonerskich" wymaga przynależności do stowarzyszenia o charakterze kolekcjonerskim. I to wszystko. Koniec wymogów. Nie ma patentów, licencji, zawodów, terminów oczekiwania aby móc przystąpić do egzaminu na patent. Stowarzyszenie sportowo kolekcjonerskie Klub Strzelecki Glauberyt jest takim stowarzyszeniem a więc przynależność do Stowarzyszenia jest ważnym formalno prawnym wymogiem do uzyskania pozwolenia na broń do celów kolekcjonerskich.

Plusy:

Największą zaletą tego pozwolenia jest to iż aby je posiadać wystarczy przynależeć do stowarzyszenia. Nie ma żadnych dodatkowych formalności, konieczności udziału w zawodach, odnawiania licencji, patentów, zaświadczeń itp.

Drugą zaletą tego pozwolenia jest to iż jest ono wydawane na zazwyczaj znacznie większą ilość broni niż pozwolenie sportowe. Tak jak wspominaliśmy w artykule na temat pozwolenia sportowego, pozwolenie sportowe wydaje się na rodzaj broni z pozwolenia, i ilość na pozwoleniu jest określona z aktywnością w zawodach sportowych z użyciem tego rodzaju broni. Im wiecej startów w zawodach, tym więcej broni na pozwoleniu. Natomiast w wypadku pozwolenia kolekcjonerskiego, dostaje się pozwolenie od razu na ok. 10 sztuk broni bo (2-4 sztuki broni ciężko nazwać kolekcją) kolekcja to zbiór, dlatego w zależności od widzimisie lokalnego WPA pozwolenie dostaje się na 6-8-10-12 sztuk broni na początek. Oczywiście zdarzały się pozwolenia na kilkadziesiąt sztuk broni, jednak uważamy że 10 sztuk to dobra ilość, pozwalająca swobodnie rozpocząć kolekcjonowanie broni, i dająca pewną elastyczność w zarządzaniu zbiorem. Po zgromadzeniu 10 egzemplarzy kolekcjonerskich artefaktów militarnych można złożyć podanie o rozszerzenie pozwolenia.

Trzecia zaleta to to że pozwolenie kolekcjonerskie jest na każdy rodzaj broni dostępny dla cywili, przewidziany w ustawie. Wszystko co mieści się w pozostałych kategoriach broni. Broń krótka i długa, strzelby, każda konstrukcja strzelecka w kalibrze od 5.45mm do 12mm. Nie trzeba specjalnie w podaniu opisywać na jakie rodzaje broni i ile się chce mieć, do jakich dyscyplin, ma sie pełną swobodę jak chce się wykorzystać posiadane na pozwoleniu ilości sztuk.

Minusy:

Drogi egzamin na Policji. W praktyce w każdym województwie jest różnie prowadzony, natomiast koszt jest jeden – 1000 zł. Egzamin nie jest szczególnie trudny. Jeśli ktoś faktycznie przygotuje się z teorii (czyli nauczy przepisów prawa – ustawa o broni i amunicji, rozporządzenie) i praktyki (zasady bezpieczeństwa, podstawowa umiejętność posługiwania się bronią) to nie ma żadnego problemu ze zdaniem.

Alternatywą egzaminu na Policji jest uzyskanie Pantentu i Licencji PZSS, których posiadanie zwalnia z egzaminu na Policji. Koszt to 400 zł za egzamin na Patent Strzelecki (poprawka egzaminu 100 zł), wydanie licencji zawodniczej na dany rok 70 zł. Badanie lekarski od 50 do 100 zł. Więc można trochę zaoszczędzić.

W przypadku pozwolenia kolekcjonerskiego, można przenosić broń w kaburze, ale magazynek z amunicją musi być osobno. Co prawda nie ma faktycznego powodu by nosić przy sobie załadowaną broń i jest to w praktyce dosyć uciążliwe, ale warto o tym wiedzieć.

 

Wszystkie kroki szczegółowo:

KROK 1 – Członkostwo w stowarzyszeniu o charakterze kolekcjonerskim.

Zapisz się do Klubu Strzeleckiego Glauberyt – szybko i wygodnie przez internet. Składka roczna wynosi linkRejestracja jest przez internet. Staramy się ułatwić i przyspieszyć procedurę żebyś mógł jak najszybciej uzyskać pozwolenie i rozpocząć strzelanie ze swojej broni.

KROK 2 – Naucz się strzelać i przygotuj do egzaminu.

Naucz się przepisów i skorzystaj z naszych szkoleń przygotowujących do egzaminu. To raptem 2 wyjścia na strzelnicę i chwila nauki. Koszt to opłata za amunicję. Robimy to po kosztach a ty zdasz egzamin bez problemu. Trening strzelecki jest niezbędny, a przepisy wykujesz sam w domu. Zbiór wiedzy w tym przykładowe pytania na egzamin do ściągnięcia z naszej strony. Mając nasze materiały możesz i powinieneś nauczyć się całości przepisów zdalnie. Jednak zasad bezpiecznego i prawidłowego posługiwania się bronią nie nauczysz się zdalnie. W tym celu należy spędzić na strzelnicy kilka godzin z instruktorem. Jeśli nie możesz skorzystać z naszych szkoleń, popytaj na najbliższej strzelnicy i po prostu poproś o przeszkolenie z zasad bezpiecznego posługiwania się bronią krótką i długą.

KROK 3 – Egzamin

- Sprawdzian, test teoretyczny.
- Sprawdzenie umiejętności prawidłowego posługiwania się bronią (rozkładania i składania broni, ładowania i rozładowywania oraz zabezpieczania i odbezpieczania, a także postępowania w przypadku jej niesprawności).
- Sprawdzian strzelecki.

Najważniejszy nacisk kładzie się na bezpieczeństwo. W drugiej kolejności liczy się celność i skupienie (przy strzelaniu do tarczy). Więcej o przebiegu egzaminu będziecie mogli dowiedzieć się tutaj.

KROK 4 – Skompletowanie dokumentów (patent i licencja / zaświadczenie z KS Lubin / badania lekarskie)

a) Zaświadczenie o przynależności do stowarzyszenia: otrzymasz zaświadczenie z KS Glauberyt o przynależności do stowarzyszenia. 
Zaświadczenie o członkostwie jest jedną z rzeczy wymienionych w ustawie o broni i amunicji, które wyczerpują „ważne przyczyny posiadania broni”.

b) Zaświadczenie od lekarza i psychologa: idź do lekarza psychologa. Można swobodnie w internecie wyszukać „badania na pozwolenie na broń” w Twoim mieście. Badania kosztują około 300-400 zł. Uzyskane dokumenty o przejściu badań lekarskich ważne są tylko 3 miesiące, dlatego nie można tego terminu przeciągnąć i trzeba złożyć podanie o pozwolenie w czasie gdy są ważne. Jeśli nie złożyliśmy wniosku w tym czasie to tracą ważność i należy je powtórzyć.

KROK 5 – Wniosek o wydanie pozwolenia na broń.

Osoby ubiegające się o pozwolenie na broń sportową do celów kolekcjonerskich muszą przedstawić ważną przyczynę posiadania broni. Za taką ustawa o broni i amunicji wskazuje: udokumentowane członkostwo w stowarzyszeniu o charakterze kolekcjonerskim. Trzeba to jednak opisać we wniosku, bo to my musimy wykazać istnienie uzasadnionych okoliczności przemawiających za przyznaniem pozwolenia na broń. Jeżeli spełniamy powyższe kryteria i opisaliśmy je we wniosku i jeżeli nie ma żadnych przeciwskazań do wydania nam pozwolenia na broń, Policja MUSI je wydać.
 Może natomiast ograniczyć ilość jednostek broni, na jakie wydaje pozwolenie. 
Jeśli wnioskujemy o 10, to Policja może stwierdzić, że wystarczy nam pozwolenie na 8 jednostek broni. Dlatego warto dokładnie rozpisać ile jednostek chcemy, rozszerzyć nieco wniosek merytorycznie, podnieść argumenty że macie jakieś inne uprawnienia strzelecki itd. No i wnosić o 12-13 sztuk broni a nie równe 10. Tak przygotowany dokument wyślij (lub zanieś osobiście) do swojego WPA.
 Decyzja zostanie wydana w ciągu 1-2 miesięcy. Warto do wniosku o pozwolenie dopisać prośbę o dopuszczenie do broni „na świadectwo”. Kosztuje 10zł, a możemy wtedy przemieszczać się z bronią pożyczoną od dowolnego klubu lub stowarzyszenia.

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek na wydanie pozwolenia na broń palną sportową do celów kolekcjonerskich - wzór znajdziesz tutaj.

2. Oryginał zaświadczenia o przynależności do Stowarzyszenia sportowo kolekcjonerskiego KS Glauberyt - wniosek do wypełnienia tutaj.

3. Oryginał zaświadczenia lekarskiego lub poświadczona za zgodność kopia.
4. Oryginał zaświadczenia psychologicznego lub poświadczona za zgodność kopia.
5. Oryginał potwierdzenia wniesienia opłaty skarbowej 242 zł.
6. Dwa zdjęcia w formacie 3cm x 4cm.
7. Kopia dowodu osobistego.

UWAGA: W przypadku wysyłania dokumentów listem poleconym do WPA Wrocław, należy wysłać potwierdzone notarialnie kopie dokumentów (dowód osobisty).
W przypadku zawiezienie dokumentów osobiście oryginały patentu i licencji zostaną dołączone do składanych dokumentów. Jeśli ktoś będzie ich potrzebował w przyszłości to może napisać pismo do WPA z prośbą o ich zwrot po zakończonym postępowaniu lub wystąpić do PZSS o wystawienie duplikatów.

KROK 6 – Czekaj spokojnie do 2 msc.

Po złożeniu wniosku o pozwolenie na broń, otrzymasz najpierw powiadomienie o rozpoczęciu procedury administracyjnej i wyznaczeniu terminu rozstrzygnięcia. Często od razu „ze względu na skomplikowany charakter sprawy” (taki wybieg by nie musieli się spieszyć) wyznaczane są od razu 2 msc. Do tych dni warto doliczyć też czas kilku dni na przesyłki pocztowe. Poczta działa różnie, ale pocztę z sądu i Policji zazwyczaj dostarcza bez problemu. WPA zleca twojemu dzielnicowemu robotę – musi on zrobić wywiad i wystawić Ci opinię. Więc zadzwoni do Ciebie z prośbą o możliwość odwiedzin. Warto mu pomóc, facet musi zrobić swoją robotę i wystawić papier do WPA. Czasami urzędnik WPA może poprosić cię na formalne przesłuchanie, w trakcie którego zada Ci pytania po co ci pozwolenie (w celach określonych we wniosku do kolekcjonowania) i będzie przekonywał by zmniejszyć ilość broni na pozwoleniu. Rekomendujemy swobodną rozmowę i zdecydowane obstawanie za tym aby Policja rozstrzygała zgodnie z treścią złożonego wniosku i wyznaczyła pozwolenia na te 12-10 szt.