Przedłużenie Licencji PZSS na 2023

Wszyscy klubowicze którzy mają już komplet startów do przedłużenia Licencji PZSS na 2023 rok są proszone o składanie:

- Wniosku o przedłużenie licencji zawodniczej PZSS za pośrednictwem Portalu PZSS (gdy tylko PZSS odblokuje tą możliwość) i dodatkowo w wersji papierowej do klubu macierzystego wraz z:
   - wniosek o przedłużenie licencji zawodnika PZSS,
   - kopią startów w zawodach z zaznaczonym swoim miejscem na liście,
   - dowodem uiszczenia opłaty za przedłużenie licencji (70 zł) na konto:

18 1600 1462 1019 6504 3000 0002

Klub Strzelecki Glauberyt
Żabice 17
59-140 Żabice

w tytule przelewu należy podać: Imię Nazwisko, Nr Licencji PZSS


Szczegółowa instrukcja znajduje się w: STREFA KLUBOWA/Patent i Licencja PZSS

Forma składania dokumentów: Portal PZSS + listownie lub osobiście do: Adam Łukaszczyk, ul. Diamentowa 5, 59-335 Obora


W razie problemów z zalogowaniem się do Portalu PZSS proszę o kontakt: Adam Łukaszczyk