Składka członkowska za 2023

Uchwała Walnego Zebrania Członków: 003/2022 z dnia 15.07.2022

O ZMIANIE WYSOKOŚCI SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ

WZC podjęło uchwałę o zmianie dotychczasowej składki członkowskiej, a mianowicie:

o ustanowieniu od 2023 r. nowej stawki składki członkowskiej w wysokości 300 zł.

   - roczna 300 zł - dla przedłużających członkostwo i dla nowych członków wpisujących się w miesiącach od stycznia do czerwca.

   - półroczna 150 zł - tylko dla nowych członków wpisujących się w miesiącach od lipca do grudnia.

     Dla członków przedłużających członkostwo, okres uiszczenia składek mija końcem marca.

Uchwała Walnego Zebrania Członków: 004/2022 z dnia 15.07.2022

O USTALENIE WPISOWEGO

WZC podjęło uchwałę o ustaleniu wpisowego od 2023 r. w wysokości:

   - 100 zł - dla nowych członków,

   - 200 zł - dla osób powracających do klubu po wykreśleniu z listy członków.

  Osoba powracająca może być zwolniona z wpisowego po wcześniejszym złożeniu wniosku z uzasadnieniem do Zarządu Klubu i pozytywnym jego rozpatrzeniu.


Dane do przelewu:

Klub Strzelecki Glauberyt
Żabice 17
59-140 Żabice

44 2030 0045 1110 0000 0329 1590

w tytule wpisując: Imię Nazwisko składka klubowa za rok 202"X"


Zarząd Klubu